Kanserli Çocuklara Umut Vakfı - KAÇUV
Ana sayfa / Röportajlar / Kanserli Çocuklara ve Ailelerine Umut: KAÇUV

Kanserli Çocuklara ve Ailelerine Umut: KAÇUV

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kurulan bir vakıf ve maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksayan veya aksama riski bulunan çocukların tedavilerinin aksamaması için psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun destek sağlıyor. Bu yıl ise Sabancı Vakfı tarafından Fark Yaratan seçildiler. Gelin KAÇUV’u birde kurumsal iletişim koordinatörleri Füsun Aymergen’in ağzından dinleyelim. Keyifli okumalar.

Merhaba Füsun Hanım bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba, eğitimimi İletişim alanında tamamladım. Uzun yıllar özel bir radyo kanalında Yayın Koordinatör Yardımcılığı sonrasında Kültür- Sanat organizasyonlarını iletişim sorumlusu ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde koordinatörlük yaptım. 2012 senesinden itibaren KAÇUV’da Kurumsal İletişim Koordinatörü olarak görev yapıyorum.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’ndan, amaçlarınızdan ve çalışmalarından bize biraz bahsedebilir misiniz?

Vakfın temel amaçları arasında; maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlanması, kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının yaratılması yer almakta.

Bu bağlamda 2012 senesinde ihtiyaçlar gözlemlenerek bireysel ve kurumsal destekler ile Aile Evi’ni kurduk.

Çocukların tedavi süreçlerinde psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini arttıracak etkinlikler yürütmektir.

Kamuoyunda farkındalık yaratarak, çocukluk çağı kanser hastalığının erken tanısı için yayınlar ve projeler hazırlamaktadır.

Bu çalışmalarınızdan ne gibi somut çıktılar elde ettiniz?

Toplumsal farkındalığı arttırdığımız düşünüyoruz, yavaş da olsa artık çocukluk çağı kanseri farkındalığı bireylerde oluşmaya başladı. Ayrıca sağlık alanında gönüllülük kapasitesini geliştiriyoruz, eğitimli ve bilinç düzeyi yüksek yarattığı etkinin farkında olan gönüllüler topluma kazandırıyoruz. Bağışçılar ile aramızda güven ilişkisi yaratıyoruz, yaptığımız hizmetlerin geliştirdiğimiz projelerin gelişme ve sonuçlarını bütün şeffalığımız ile paylaşıyoruz.

Vakfı incelediğimde özellikle Aile Evi adlı uygulamanız çok dikkatimi çekmişti. Aile Evi’nin amaçları, işleyişi ne şekilde?

Aile Evi, çocuklarının tedavisi için şehir dışından İstanbul’a gelen ekonomik olarak dezavantajlı ailelere ücretsiz olarak konaklama, gıda, temizlik, sosyal alanlar, mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet veren bir merkezdir. Aile Evi 2 adet tek kişilik, 12 adet çift kişilik odaları ile 14 odadan oluşmaktadır. Ailelerimizin bu dönemde ihtiyaç duydukları psiko-sosyal desteklerden çeşitli eğitimler ile de hizmet vermekteyiz.

Öncelikle çocuğa kanser tanısı konulmuş olmalıdır. Henüz tanı konulmamış ise tetkiklerin sürüyor olması gereklidir. Tedavisi bitmekle beraber kontrolleri sürüyorsa da Aile Evi hizmetlerinden yararlanılabilir. Tedavilerinin ilk 3 ayı süresince Aile Evi’nde konaklama yapabiliyorlar, kısa bir süre için odaların bakımının yapılabilmesi için bir haftalık ayrılık yaşıyoruz. Sonra yeniden Aile Evi’nde yer olması durumunda dönüş sağlıyorlar. Hekimler tarafından yönlendirilip aile ihtiyaç sahibi olmalıdır. Çocukların ebeveyni/ebeveynleri konaklayabilmektedir.

Bu çalışmaları gerçekleştirirken gereken maddi kaynağı ne şekilde sağlıyorsunuz?

Vakfın sürdürülebilirliği, Aile Evi giderleri ve hastanelerde gerçekleştirdiğimiz bütün projeler fon destekleri, bireysel ve kurumsal bağışçılarımız sayesinde oluyor.

Kanser hem kanser olan birey hem de yakın çevresi için özellikle psikolojik açıdan yıpratıcı bir süreç. Kanser olan birey ve yakın çevresi ile özellikle iletişim kurarken ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz ve bu zorlukları aşmakta ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz?

Biz her zaman hastalık ve süreçlerinin sadece hasta çocuğu etkilemediğini söylüyoruz. Sağlıklı kardeş akrabalar ve ailenin bütün çevresi bu süreci doğrudan ya da dolaylı olarak yakından yaşıyor ve etkileniyor. Kaygı, korku, üzüntü, öfke, çaresizlilk ve depresyon gibi birçok duyguyu bir arada yaşıyorlar. Tedavisi uzun süreli bir hastalık kanser, bu süreçte ebeveynler ve çocuklarımız için en çok ihtiyaç duydukları Psikolojik Destek programını oluşturduk. Uzman Psikolog ve Psikologlarımız ile Aile Evi’nde haftanın 3 günü çocuklar ve aileler ile yaptıkları düzenli görüşme programlarının yanı sıra ebeveyn paylaşım toplantıları da gerçekleştirmeye başladık. Aynı zamanda çocuklarımızın aileleri için tedavi ve süreçlerine ilişkin farklı konu başlıklarında bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Aynı şekilde bu seminerleri hastanelerde de sürdürüyoruz.

Gönüllüleriniz çalışmalarınıza ne gibi konularda katkılarda bulunuyorlar? Tabi birde gönüllü olmadan önce hedef kitleyle nasıl iletişim kuracaklarına ve nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair bir oryantasyondan geçiyorlar mı?

Bir çok alanda gönüllülerden destek alıyoruz, gönüllülerimiz yürüttüğümüz çalışmaları Web sayfamızdan ve sosyal mecralardan takip ederek gönüllü başvurusu gerçekleştiriyorlar. Hem gönüllülerimizi hem de işbirliği yaptığımız kurum çalışanlarına gerekli ön bilgilendirmeleri ve açıklamaları yapıyoruz. Mutlaka düzenl olarak gerçekleştirdiğimiz Vakıf tanıtım toplantısı ve 2 gün süren gönüllü eğitimine katılmalarını istiyoruz. Eğitimler sonrasında özellikle hastanelerde görev alacak gönüllülerimiz Gönüllü Koordinatörü ve Etkinlik Koordinatörlerimiz tarafından oryantasyonları sağlanıyor.

İçten yanıtlarınız için çok teşekkürler.

Vakfımıza sunduğunuz imkan ve uğraş verdiğiniz oluşum için biz teşekkür ederiz.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Resmi Web Sitesi
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Facebook Sayfası
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Videosu
Röportaj: Osman Can Gül

Bunu da İnceleyin

Başka Bir Okul Mümkün Mü

Başka Bir Okul Mümkün Mü?

Proje Panosu’nun sivil toplum röportajlarında sıradaki konuğu Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Derneği. BBOM yürütme …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir